Nasz profil

Co oznacza, że nasze Przedszkole ma profil katolicki?

Po pierwsze, w stałym harmonogramie tygodnia odbywają się zajęcia z katechezy. Po drugie – modlitwa. Jest ona wpleciona w nasz dzień i w ważne wydarzenia w życiu Przedszkola. Modlimy się na rozpoczęcie, przed posiłkami, w ramach życzeń urodzinowych i imieninowych, przed podróżami-wycieczkami itp. Co najmniej raz w roku uczestniczymy wspólnie we Mszy Św. w pobliskim kościele. Ponadto, elementy nauki Kościoła Katolickiego wplecione są w zajęcia dydaktyczne. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN jest wzbogacona wiadomościami z kalendarza liturgicznego Kościoła. Celebrujemy Święta i Uroczystości Kościelne.Dzieci poznają sylwetki Świętych i Błogosławionych oraz uczą się piosenek religijnych. W Przedszkolu obowiązuje kodeks zachowania oparty na wartościach katolickich, na miłości, przebaczeniu, uczciwości i cierpliwości. Przedszkole posiada własną, poświęconą kapliczkę z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego.
Poranna modlitwa
Bal Wszystkich Świętych
Przedszkolaki na Mszy Św. w dniu Święta Ofiarowania Pańskiego
Największym szczęściem jest Dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów
fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.

- Kardynał Stefan Wyszyński