Grupy

W Przedszkolu Jezusa Miłosiernego obowiązują grupy mieszane wiekowo, tzw. rodzinne. Korzyści płynące z takiego podejścia są wielorakie. Już sama nazwa wskazuje na rodzinny charakter grupy. Dzieci funcjonują w niej jak w wielodzietnej rodzinie i tak jak w rodzinie mają określone role, obowiązki i płynące z różnorodności – korzyści. Dzieci starsze uczą się odpowiedzialności, służenia, współdziałania, pomocy innym. Młodsze Dzieci, naśladując starsze szybciej uczą się czynności samoobsługowych, osiągają lepsze wyniki w nauce. Nie ma też jak wspólna, urozmaicona wiekiem zabawa, która łączy pokolenia!