Plan dnia

6:50 - 8:00 Przychodzenie dzieci do przedszkola

 • przywitanie nauczyciela z każdym dzieckiem
 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne
 • zabawy swobodne, spontaniczne

8:00 - 8:15 Wspólna zabawa

 • aktywność podejmowana przez dzieci
 • zajęcia integracyjne prowadzone przez nauczyciela
 • zabawy ruchowe
 • ćwiczenia rozwijające mowę

8:15 - 8:45 Śniadanie

8:45 - 9:00 Modlitwa poranna, piosenki religijne
9:00 - 11:00 Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego

 • zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne: j.angielski, taniec, zajęcia kulinarne, sportowe,  katecheza, czytanie globalne, eksperymenty naukowe dla dzieci

11:00 - 12:00 Zabawy na świeżym powietrzu / spacer

12:00 - 12:30 Obiad

 • wspólne przygotowanie stołu
 • czynności samoobsługowe
 • spożywanie posiłku ze zwróceniem uwagi na kulturalne zachowanie
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu
 • modlitwa rozpoczynająca i na zakończenie posiłku

12:30 - 14:00 Odpoczynek poobiedni

 • leżakowanie na życzenie
 • słuchanie bajek, muzyki
 • czytanie książek
 • czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie ,toaleta)
 • zabawy o charakterze relaksacyjnym

14:00 - 14:30 Podwieczorek

 • wdrażanie do samodzielności

14:30 - 16:00 Zajęcia popołudniowe

 • swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub ogrodzie
 • zabawy wspomagające prowadzone przez wychowawcę
 • indywidualna praca z dzieckiem
 • kontakty indywidualne z rodzicami
 • rozchodzenie się dzieci do domów